en

Şirkət rəqəmlərdə

8 il

Əsası 1962-ci ildə qoyulmuş və "Bakı avtomobil ehtiyyat hissələri" zavodunun filialı kimi fəaliyyətə başlamışdır. "Zəyəmkəndmaş" zavodu olaraq fəaliyyət göstərmiş və 2005-ci ildən tam özəlləşdirilərək "Zəyəmkəndmaş" ASC, 2014-cü ildən adı dəyişdirilərək "Zəyəm Texnologiyalar Parkı" ASC olaraq fəaliyyət göstərir.

7ha

3 əsas, 1 köməkçi istehsal sahəsi və 4 yardımçı tikili olmaqla tikinti altı sahə 1.3ha təşkil edir. Müəssisənin ərazisində dəmir yolu xətti yerləşir.

145+

Layihəbazlı sifarişlər olduqda işçi sayı arta bilir

10+

10 ad üzrə çoxçeşidli məhsul və xidmət

Fəaliyyət göstərdiyi sektorlar

İnşaat

Kənd Təsərrüfatı

Nəqliyyat

Maşınqayırma

Neft və Qaz

Portfolio

Daha ətraflı məlumat üçün: ztp.az